Dyrektywie Fałszywkowej (ang. FMD) – bezpłatny e-book

Czy chcesz się więcej dowiedzieć o Dyrektywie Fałszywkowej (ang. FMD) – bezpłatny e-book już na ciebie czeka: www.fmdpl.pl

Europejska Dyrektywa dot. zwalczania fałszowania leków [2011/62/UE] (powszechnie znana jako FMD) została wprowadzona, aby zapobiec przedostawaniu się sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dostaw w Europie. Obowiązek wprowadzenia procedur powstał na aptekach 9 lutego 2019 roku.