Dołączamy do programu Dostępność Plus

We wtorek 27 XI kilkoro z ekspertek i ekspertów rekomendowanych przez inicjatywę „Chcemy całego życia!” do prac nad programem Dostępność Plus uczestniczyło w spotkaniu organizowanym przez Rzecznika Praw Pacjenta we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.
Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób z różnych organizacji. Spośród zgłoszonych przez te organizacje kandydatów wyłoniony ma zostać Komitet Dostępności przy Ministrze Zdrowia. Będzie on funkcjonował jako organ doradczy i opiniodawczy przy wdrażaniu tworzonej ustawy o dostępności w obszarze służby zdrowia.

Niepokoi nas, że projekt ustawy o dostępności nie zawiera praktycznie żadnych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu i w kryzysie zdrowia psychicznego. Będziemy o nie zabiegać.

Na pierwszym zdjęciu osoby rekomendowane przez inicjatywę „Chcemy całego życia!”, które uczestniczyły we wtorkowym spotkaniu. Dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, Aleksandra Włodarczak, Maciej Urbaniak, Olgierd Kosiba, Zbigniew Worony, Kamila Albin i Piotr Merks.


PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej