Bezpłatny e-book na temat dyrektywy fałszykowej

Pobierz bezpłatny e-book na temat dyrektywy fałszykowej i dowiedz się krok po kroku jak właściwie weryfikować leki od 09.02.2019 roku

Od dn. 09.02.2019 r. zacznie obowiązywać tzw. Dyrektywa Fałszywkowa. Tym samym między innymi apteki szpitalne, ogólnodostępne, hurtownie będą zobligowane do weryfikacji autentyczności pochodzenia leków przed ich podaniem lub wydaniem pacjentowi. Będzie to dotyczyć wszystkich produktów leczniczych przeznaczonych do użytku dla ludzi wydawanych na receptę (z nielicznymi wyjątkami) oraz niektórych produktów leczniczych OTC – Omeprazol w dwóch postaciach.

– Chcesz poznać regulacje prawne i zobowiązania jakie spoczywają na Twojej placówce w myśl unijnego rozporządzenia?
– Chcesz wiedzieć jak postępować na etapie całego procesu weryfikacji leków?
– Chcesz, aby Twoja codzienna praca, po wejściu w życie unijnej dyrektywy, była zautomatyzowana i odpowiadała wszelkim wymogom prawnym?

Poradnik pt. „Dyrektywa Fałszywkowa. Wytyczne implementacji dla polskiego systemu ochrony zdrowia | szpitalnictwa”, powstał dzięki firmie Lideo S.A., dostawcy rozwiązań informatyczno-technologicznych na rynku medycznym – pod redakcją naukową dra Piotra Merksa i Zespołu Redakcyjnego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Z E-BOOK’A poznasz m.in.:

Zakres i podmioty zobligowane do weryfikacji leków.
Konsekwencje omijania Dyrektywy Fałszywkowej.
Wytyczne w momencie wykrycia sfałszowania leku.
Finansowanie wdrożenia odpowiedniego systemu IT.
Zobowiązania w implementacji rozporządzenia do polskich szpitali i aptek.
Korzyści z wdrożenia dyrektywy.
Wytyczne regulacji prawnych w polskich warunkach szpitalnictwa.
Procedury autentyfikacji, wycofania leków z aptek i wytyczne w momencie podania pacjentowi.
System weryfikacji autentyczności leków.

E-BOOK dostępny jest tutaj ->>