Badania naukowe rozpoczęte!

Wychodząc naprzeciw trendom wprowadzania opieki farmaceutycznej w Polsce, Katedra Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, po uzyskania pozytywnych efektów w poprzednim projekcie (piktogramy), postanowiła rozpocząć badania naukowe w zakresie walidacji kolejnej usługi opieki farmaceutycznej.
Tematem badania będzie powtarzanie i zarządzenie receptami dla pacjentów przewlekle chorych będących pod opieką lekarza POZ oraz farmaceutów w aptekach – badanie pilotażowe inspirowane na bazie wzorca International Pharmacy Federation (FIP).
System recept powtarzanych typu (ang. repeat prescription, prescription management) wprowadzono już w wielu krajach takich jak USA, UK, Kanada, czy Holandia. Usługa ta motywuje farmaceutę i lekarza do współpracy w celu optymalizacji farmakoterapii pacjenta i może prowadzić do poprawy adherencji.
Celem badania jest: zbadanie wpływu usługi na adherencję, zbadanie poziomu satysfakcji lekarzy i farmaceutów z usługi, zebranie uwag i rekomendacji odnośnie projektu i jego przyszłości w warunkach polskiego systemu ochrony zdrowia, zbadanie wpływu usługi na funkcjonowanie przychodni oraz racjonalną alokację zasobów i analizy farmakoekonomicznej tego systemu w Polsce.

 

Więcej informacji znajduje się poniżej:

 

https://www.researchgate.net/publication/281748409_Repeat_dispensing_-_pharmaceutical_care_service_that_integrates_pharmacy_and_medical_professions