Artykuł w Journal of Health Policy

W Journal of Health Policy (Dziennik polityki zdrowotnej) ukazała się publikacja zespołu ekspertów z firmy Piktorex Sp. z o.o.

Nasz zespół specjalistów wypowiedział się na temat badań eksploracyjnych, jakościowych dot. metoprololu oraz roli opieki farmaceutycznej w leczeniu pacjenta.

Cały artykuł można przeczytać pod adresem:
http://www.jhpor.pl/index/artykul/pokaz/patients_opinions_on_metoprolol_as_expressed_on_the_internet_-_an_exploratory_qualitative_study