Antybiotyki i co dalej?

Antybiotyki i co dalej? Kraje wprowadzają kontrolę przepisywania antybiotyków przy udziale farmaceutów. Myślicie, że warto zacząć taką praktykę w Polsce?

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/antybiotyki-i-co-dalej