Ankieta dot. określenia poziomu wdrożenia Dyrektywy Fałszywkowej

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 9 lutego 2019 r. Rozporządzenia Delegowanego, dotyczącego zwalczania fałszowania leków (Falsified Medicines Directive, FMD), zwracamy się do Państwa z prośbą o uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

Badanie prowadzone jest w celu określenia poziomu wdrożenia Dyrektywy Fałszywkowej do polskich aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, a także zdiagnozowania zakresu i jakości wsparcia, jakie otrzymały placówki / jednostki medyczne na etapie jej wprowadzania w życie. Dzięki badaniom poznamy także ewentualne trudności i bariery, jakie wystąpiły w trakcie wdrażania dyrektywy oraz konsekwencje związane z przepływem pracy i organizacji.

Na postawie wyników będzie możliwe precyzyjne zdiagnozowanie obecnego stanu rynku po wejściu w życie Rozporządzenia Delegowanego, a także stworzenie nowych standardów i wytycznych dla aptek szpitalnych oraz działów farmacji. Będzie to niewątpliwie ważny krok w dalszych etapach prac nad rozwojem farmacji szpitalnej w Polsce.

Prosimy o opinię, w jakim stopniu zgadzacie się Państwo ze twierdzeniami zamieszczonymi w poniższym kwestionariuszu w skali od 1-5 (gdzie: 1- zdecydowanie nie zgadzam się, 2- raczej nie zgadzam się, 3- ani zgadzam, nie mam zdania, 4- raczej się zgadzam się, 5- zdecydowanie się zgadzam).

Badanie prowadzone jest przez Wydział Medyczny. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wspólnie z Katedrą Technologii Postaci Leku, Wydziałem Farmaceutycznym CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do celów analitycznych i statystycznych oraz stworzenia raportu zbiorczego, którym będziemy mogli podzielić się z opinią publiczną. Odpowiedzi będą prezentowane jedynie w zbiorczych zestawieniach bez możliwości identyfikacji konkretnego respondenta.

Dostęp do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgPDBrxldKZDjU4-H2_7QCe_kNPSCEqFtQu1eSyV5_qqTWbA/viewform

Bardzo dziękujemy,

Dr n. farm. Piotr Merks