Ankieta badawcza opinie na temat Apteki dla Aptekarza

Jako opiekun Koła Naukowego Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej działającego przy Katedrze i Zakładzie Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonej elektronicznej wersji ankiety.

Projekt jest związany z procedowaną na Ukrainie ustawą analogiczną do polskiej „Apteki dla Aptekarza”. Badania realizowane są wielośrodkowo w Polsce i na całej Ukrainie, co jest efektem współpracy z Narodowym Uniwersytetem Medycznym we Lwowie.

Celem realizowanego projektu jest zestawienie artykułowanych na Ukrainie obaw związanych z wdrożeniem nowego prawa z perspektywą naszego kraju po ponad roku od wprowadzenia „Apteki dla Aptekarza”. Badanie jest całkowicie anonimowe, a jego wyniki zostaną wykorzystane w celach naukowych.

Z góry dziękuję za poświęcony czas,

Dr n. farm. Tomasz Zaprutko

https://goo.gl/forms/90FfDaojYEo65rUT2