Współodpowiedzialność w procesie leczniczym

Startują prace nad rekomendacjami w zakresie poprawy adherence czyli przestrzegania zaleceń terapeutycznych w ramach projektu „Współodpowiedzialność w procesie leczniczym. Stan obecny i rekomendacje dla Polski”.

Rzecznik Praw Pacjenta, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Główny Inspektorat Sanitarny INNOWO – Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, PUOP – wspólnie realizują projekt mający na celu poprawę komunikacji i współpracy pacjenta w procesie terapeutycznym (poprawę komunikacji i współpracy stron uczestniczących w procesie terapeutycznym, szczególnie w relacji pacjent-lekarz-farmaceuta)


PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej
PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej