Rok 2020 będzie rokiem ekologii farmaceutycznej

Dzięki grantowi z Banku Ochrony Środowiska możemy zrealizować przy współpracy Wydziału Medycznego UKSW z Wydziałem Biologii UKSW, Wydziału Farmaceutycznego CM UMK w Bydgoszczy, przy wsparciu Polskiej Grupy Farmaceutycznej i Związków Zawodowych Pracowników Farmacji (ZZPF) największy projekt ekologiczny w historii Polski.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wsparcia Nas w największej w Polsce kampanii na rzecz ochrony środowiska.
Zasięg: Cała Polska

Zapraszamy do kontaktu p.merks@uksw.edu.pl