Weź udział w badaniu!

Badanie: Ocena częstotliwości i skutków występowania nieczytelnych recept w aptekach, a wdrożenie e-recepty.

Szanowni Państwo,

Jestem studentką V roku farmacji i piszę pracę magisterską na temat: „Ocena częstotliwości i skutków występowania nieczytelnych recept w aptekach, a wdrożenie e-recepty”. Projekt ma za zadanie określić częstotliwość i skutki występowania nieczytelnych recept w aptekach oraz przydatność wprowadzenia e-recepty. Jest to projekt badawczy pisany pod opieką dr n. farm. Piotra Merksa, który polega na przeprowadzeniu anonimowej ankiety wśród farmaceutów. Badanie prowadzone jest przez Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wypełnienie dołączonej ankiety. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych.

Link do badania znajduje się tutaj:

https://docs.google.com/forms/d/1cuU8CBNlhGlKfeUb1lp3nti4tdPEf7mkJrtVeGHRTcg/prefill

Dziękuję za poświęcony czas i Waszą pomoc!

Kamila Mądra