Spotkanie inauguracyjne ZZPF

W dniu 16 października 2018 odbyło się spotkanie inauguracyjne ZZPF.

W spotkaniu uczestniczyło 50 osób, farmaceuci z aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, urzędów, firma farmaceutycznych w tym delegacja Europejskich Związków Zawodowych (EPhEU) składająca się z organizacja partnerskich w 12 krajach UE. Nasze spotkanie zaszczycili swoją obecnością i przemówieniem, Podsekretarz stanu Janusz Cieszyński, członek Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Generalne otwarcie ZZPF organizacji przynależącej do Europejskich Związków Zawodowych (EPHEU) rozpoczął wykład: Dr Piotra Merksa, który przedstawił misję i cele organizacji oraz członków zarządu: mgr farm. Marka Szynkiewicza oraz mgr farm. Klaudiusza Gajewskiego. Prezes NIA, Elżbieta Piotrowska Rutkowska, wyraziła uznanie i wspomniała o porozumienie o współpracy pomiędzy NRA i ZZPF. Mgr. farm. Michał Byliniak, Prezes PGEU, prezes OIA Warszawa, Wiceprezes NRA, opowiedział o nowej zmieniającej się roli farmaceuty w Europie oraz dlaczego potrzebujemy nowej organizacji, która uzupełnia nisze wśród organizacji w Polsce.

Dyrektor Narodowego Instytutu Leków (NIL) Dr Anna Kowalczuk, opowiedziała o konieczności podnoszenia standardów w farmacji w Polsce w zakresie badań produktów leczniczych. Nie zabrakło też informacji o programie edukacyjnym: Farmaceuci bez granic. Mark Kozioł, Przewodniczący PDA, Wielka Brytania, wygłosił wykład na temat konieczności aktywnego udzielania się farmaceutów w prowadzeniu opieki farmaceutycznej i rozwoju usług, ale też roli Związków Zawodowych w Wielkiej Brytanii, które mają już 15 lat. Mgr farm. Krzysztof Góra wypowiedział się w imieniu młodego pokolenia farmaceutów, a mgr farm. Paweł Kulka, w imieniu polskich farmaceutów, którzy powrócili do Polski z Wielkiej Brytanii do Polski. Nie omieszkaliśmy poruszać bardzo ważnych tematów dla Naszych farmaceutów, BHP, sprawy sądowe przeciwko aptekarzom, farmaceutom szpitalnym oraz innym farmaceutom pracującym w przemyśle edukacji i inspekcji, dyrektywie fałszywkowej w aptekach oraz praktyczne informacjach związane z jej implementacją. Wyjątkowo dla Nas goście z zagranicy opowiedzą o kierunku rozwoju rynków w innych częściach EU oraz nowoczesnych aspektach opieki farmaceutycznej. Na koniec delegacja EPhEU pogratulowała organizatorom organizacji oraz życzyła motywacji w dalszych działaniach.