SZKOLENIA FARMACEUTÓW

Opieka farmaceutyczna nad pacjentem po wizycie u lekarza pozwala zwiększyć jego komfort i przyspieszyć proces leczenia. Ta wciąż rozwijająca się forma pomocy swoją popularność zdobywa dzięki znakomitym efektom. Szkolenia dla farmaceutów, w ramach których szczegółowo zapoznają się oni z zasadami używania naklejek na leki, są sposobem na poszerzenie ich kompetencji i możliwość otaczania pacjentów jeszcze lepszą i fachową opieką. Szkolenia dla aptekarzy pozwalają zapoznać się z piktogramami i zasadami korzystania z nich. Etykiety na leki mają za zadanie ułatwiać ich przyjmowanie i podkreślać ich ważne cechy. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i przewlekle chorych. To one przyjmują duże ilości leków, a stan zdrowia niejednokrotnie może powodować u nich roztargnienie czy problemy z pamięcią. Szkolenia dla aptek pozwalają farmaceutom zapoznać się z kategoriami LEKOLEPEK i ich przeznaczeniem. Czytelne piktogramy, zaprojektowane specjalnie z myślą o opiece nad pacjentem, w prosty sposób przekazują najważniejsze informacje na temat przyjmowania leków. Wykłady dla farmaceutów dają możliwość wnikliwego poznania przeznaczenia LEKOLEPEK i ich właściwego zastosowania.

Wykłady dla farmaceutów obejmują m.in. podział LEKOLEPEK ze względu na przyswajalność leków przyjmowanych z jedzeniem. Część preparatów powinna być przyjmowana przed posiłkiem, część w trakcie, a niektóre nawet po jedzeniu. To w trakcie szkoleń dla farmaceutów mogą się oni zapoznać z odpowiednim podziałem substancji leczniczych ze względu na ich korelację z pożywieniem. W trakcie szkoleń dla aptekarzy wyjaśniane jest również, ile razy dziennie i w jakich dawkach lek powinien być przyjmowany. To ogromne ułatwienie dla pacjenta, bo wystarczy, że spojrzy na opakowanie i już wie, kiedy ma przyjąć lek. Wielu pacjentów nie dowiaduje się tego od lekarza, dlatego tak ważne jest, aby zajął się tym farmaceuta. Informacja o ilości zalecanej dawki znajduje się na recepcie. Jednak po oddaniu jej farmaceucie, pacjent może nie pamiętać zapisanych na niej informacji. Szkolenia dla farmaceutów obejmują również zagadnienia związane z trzecią grupą piktogramów, określającą sposób przechowywania leków.

Każdy organizm jest inny i w różny sposób toleruje substancje lecznicze, istnieją jednak pewne wytyczne, których musi przestrzegać każda osoba przyjmująca leki. Dotyczą one np. przebywania na słońcu w trakcie przyjmowania preparatu, zagrożeń lub zaleceń dotyczących rozgryzania tabletek albo możliwości wpływu substancji zawartych w lekach na obsługę maszyn i kierowanie pojazdem. W trakcie szkoleń dla aptek farmaceuci mają możliwość wnikliwego zapoznania się ze wszystkimi rodzajami LEKOLEPEK. To także okazja do omówienia różnych problemów, z jakimi borykają się pacjenci. Pojawiają się one np. w trakcie czytania ulotek informacyjnych, które zawierają wiele informacji na temat szkodliwości leku. To te informacje niejednokrotnie mogą przestraszyć pacjenta i zniechęcić go do przyjmowania leku. Właśnie w trakcie wykładów dla farmaceutów  można się dowiedzieć, jak sobie radzić w takich przypadkach i jak znaleźć najkorzystniejsze dla pacjenta rozwiązanie. Szkolenia dla aptekarzy pozwalają również na omówienie pytań, jakie się pojawiają na linii lekarz-farmaceuta. Sposób uwalniania substancji czynnej, przedłużone działanie leku czy interakcje z ziołami to częste pytania lekarzy do farmaceutów. Wiedza aptekarzy, poparta doświadczeniem, pozwala im nie tylko udzielić wyczerpujących odpowiedzi lekarzom, ale przede wszystkim być wsparciem dla pacjentów, którzy potrzebują pomocy w trudnym dla siebie czasie. Opieka farmaceutyczna wymaga szkolenia z wiedzy na temat zachowań i skłonności osób chorych. To dzięki tym wiadomościom farmaceuci mogą się lepiej porozumieć z chorymi. Poruszany w trakcie szkolenia temat opieki farmaceutycznej pozwala aptekarzom spojrzeć na pacjentów bardziej jednostkowo, dzięki czemu mogą otoczyć ich profesjonalnym wsparciem. Indywidualne podejście do osób przyjmujących leki sprzyja ich powrotowi do zdrowia i dobrej kondycji. Szkolenia dla aptek uwzględniające potrzeby pacjentów związane z przyjmowaniem różnego typu leków poszerzają kompetencje i są szansą na rozwój pracowników. W trakcie szkolenia farmaceuci  mogą się także dowiedzieć, jak ważna jest dla pacjentów opieka farmaceutyczna.