OPIEKA FARMACEUTYCZNA

Czytelne wypełnienie recepty to obowiązek każdego lekarza. Zdarza się jednak, np. w wyniku pośpiechu, że na recepcie są błędy. Celem opieki farmaceutycznej, której świadczenie jest zadaniem każdej apteki, jest m.in. dostrzeganie takich błędów i naprawianie ich. Może się zdarzyć, że lekarz błędnie poda zalecenia dotyczące ilości przyjmowanego preparatu lub gramatury tabletek. Dzięki profesjonalnej opiece farmaceutycznej w aptece, a dokładnie – czujności farmaceuty, pacjent nie jest narażony na przyjmowanie nieodpowiedniej dawki. Czytelne recepty są możliwe do wystawienia dzięki komputerowym wydrukom. Jednak może się zdarzyć, że recepta zostanie wystawiona ręcznie. W przypadku nieczytelności takiej recepty wsparcie farmaceuty okazuje się niezbędne.

Czytelne wypisywanie recept jest ważne nie tylko ze względu na zdrowie pacjenta. Nieczytelna recepta może zostać nieprzyjęta przez farmaceutę. Nieprawidłowe dane lub błąd w nazwie leku mogą uniemożliwić aptece uzyskanie zwrotu za refundację leku, co naraża ją na straty. W efekcie pacjent może zostać poproszony o ponowne uzyskanie, tym razem już prawidłowej, recepty od lekarza. Właśnie troska o zdrowie pacjenta i możliwość wykupienia przez niego leku z odpowiednią zniżką powinny stanowić dla lekarza motywację do czytelnego wypełniania recept.

Po wypisaniu recepty przez lekarza pacjent przechodzi niejako pod opiekę farmaceuty. Od jego wiedzy i umiejętności zależy, czy chory otrzyma prawidłowy lek i informacje dotyczące jego przyjmowania. Odpowiednie dawkowanie oraz pilnowanie pór przyjęcia leku to jeden z warunków powrotu do zdrowia. W przyjmowaniu leków pomocne będą nie tylko spisane na kartce zalecenia lekarza i doradztwo farmaceuty. Przypomnienie o właściwościach leku, przedstawione za pomocą małego piktogramu umieszczonego na leku, to sposób na prawidłowe przyjęcie go przez pacjenta. LEKOLEPKI, czyli przedstawione w przystępny sposób główne właściwości leku i zalecenia dotyczące przyjmowania go, to dla pacjentów ułatwienie i wsparcie. Kolory, w jakich drukowane są naklejki, pozwalają na łatwiejsze rozpoznanie opakowania – to szczególnie ważne w przypadku starszych osób, które mogą mieć problem z zapamiętaniem wszystkich nazw i kolorów opakowań. Wyraźna LEKOLEPKA, w jednym kolorze, z umieszczonym klarownym hasłem, to ułatwienie i bezpieczeństwo, dzięki którym pacjent poczuje się pewniej.

LEKOLEPKI to również pomoc dla rodziców małych dzieci, które często niechętnie podchodzą do przyjmowania jakichkolwiek lekarstw. Jasno określone zasady przyjmowania ich, np. „nie rozgryzaj” lub „nie połykaj”, pozwalają dziecku zmotywować się do ich przyjmowania i szybszego powrotu do zdrowia.

LEKOLEPKI pozwalają uniknąć nieporozumień, które mogą wynikać z zaleceń zapisanych na kartce przez lekarza. Etykiety są na stałe umieszczone na opakowaniu, dzięki czemu nie mogą się zgubić. Ich warstwa ochronna nie pozwala na zniszczenie, dzięki czemu nie ścierają się w trakcie używania czy transportu. Zalecane są wszędzie tam, gdzie jest potrzebne wsparcie dla pacjenta. Specjalnie zaprojektowany piktogram, czcionka i przyjazne dla oka kolory sprawiają, że podane na nich informacje zapadają w pamięć. Dzięki zastosowaniu jednej z LEKOLEPEK pacjent ma możliwość utrwalenia sobie pór przyjmowania leku, dzięki czemu potem zażywa go regularnie, co jest niezwykle ważne w terapii. Właśnie w tym doskonale sprawdzają się LEKOLEPKI, będąc przypomnieniem i wsparciem.