DORADZTWO FARMACEUTYCZNE

Wnikliwa rozmowa z lekarzem, doradztwo farmaceuty – celem tych działań jest polepszenie stanu zdrowia i kondycji pacjenta. Jednak nie tylko regularne wizyty u lekarza i opieka farmaceutyczna pomagają w powrocie do zdrowia. Przyczyniają się do tego również spotkania i warsztaty dla pacjentów. W ich trakcie chorzy mają okazję dowiedzieć się, w jaki sposób prawidłowo przyjmować leki. Pomagają im w tym LEKOLEPKI – produkt opracowany na podstawie badań przeprowadzonych wśród pacjentów. Jednoznacznie wykazano w nich, że nawet 21% pacjentów nie otrzymuje od lekarza żadnej informacji na temat przyjmowania leku. Ponad połowa (52%) gubi kartki z zapisanymi zaleceniami, a informacje, które znajdują się w dołączanych do leków ulotkach, zniechęcają do ich przyjmowania. Właśnie dlatego prowadzone są warsztaty dla pacjentów , które zwiększają świadome zażywanie leków. Prawidłowe przyjmowanie preparatów jest niemal tak ważne, jak substancja czynna w nich zawarta.

Umieszczone na piktogramach zalecenia dotyczące sposobu przyjmowania preparatów, przechowywania czy interakcji z innymi lekami sprzyjają szybkiemu powrotowi do zdrowia i samopoczuciu pacjentów. Ta dodatkowa forma opieki pozwala im poczuć się bardziej komfortowo. Wynikający ze świadomości prawidłowego przyjmowania leków spokój to dodatkowy czynnik sprzyjający rekonwalescencji. Korzystając z doradztwa farmaceutycznego, każdy pacjent może się poczuć pewniej i bezpieczniej. LEKOLEPKI sprawdzają się również w przypadku osób starszych. Nie mają one problemów z odebraniem czytelnego przekazu zawartego na naklejkach. Przystępna czcionka i żywe kolory zapadają w pamięć, co jest szczególnie ważne dla seniorów. Zawarte na LEKOLEPKACH krótkie komunikaty to dla nich ułatwienie i wsparcie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma Piktorex wciąż rozszerza swoją ofertę marketingu aptecznego. Liczne badania wśród pacjentów, lekarzy i farmaceutów pozwalają nam na tworzenie propozycji dostosowanych do potrzeb zarówno chorych, jak i specjalistów. Tworząc marketing apteczny, dbamy o odpowiedni dobór produktów i jakość ich wykonania, a w szczególności o doradztwo farmaceutyczne. Postawa farmaceuty ma duże znaczenie w procesie dochodzenia pacjentów do zdrowia. To często jego zachowanie przyczynia się do korzystania lub niekorzystania z usług danej apteki. Odpowiednio prowadzony marketing apteczny połączony z innowacyjną formą opieki nad pacjentem, jaką są LEKOLEPKI, daje szansę na nawiązanie trwałej relacji z pacjentem. Z kolei właściwie realizowane doradztwo farmaceutyczne pozwala pacjentom na szybszy powrót do zdrowia. Sprawne przekazanie informacji przez lekarzy i farmaceutów, połączone z warsztatami dla pacjentów, są dla nich szansą na odzyskanie dobrej kondycji.