COMPLIANCE PACJENTA

Wśród pacjentów niezwykle częstym zjawiskiem jest brak systematyczności w przyjmowaniu leków. Brak compliance, czyli współpracy ze strony pacjenta w stosowaniu się do zaleceń lekarza, a w tym – przyjmowaniu przepisanych leków, może nawet prowadzić do braku postępów w powrocie do zdrowia. To farmaceuta jest osobą, która może i w razie konieczności powinna sprawić, że pacjent przekona się do regularnego przyjmowania zaleconych leków.

Poprawa compliance w farmacji jest możliwa dzięki prawidłowemu przekazywaniu informacji oraz działaniu zależnie od typu osobowości chorego. Wobec osoby impulsywnej farmaceuta musi wystąpić w roli autorytetu. Bodźcem do podjęcia odpowiedniego sposobu leczenia mogą się także okazać wizyty w aptece, w której farmaceuta otacza pacjenta opieką farmaceutyczną, chętnie dzieląc się wiedzą o właściwościach leków oraz skutkach ich przyjmowania i działaniach niepożądanych. Z kolei osobom o łagodniejszym charakterze najlepiej zapewnić poczucie bezpieczeństwa, które może ich skłonić do regularnego przyjmowania leków. Brakowi compliance w ramach działań farmaceutycznych można również zapobiec, wykorzystując odpowiednie etykiety na leki.

Choroba jest specyficzną sytuacją, w której człowiek działa w poczuciu zagrożenia. To dlatego przetwarza informacje inaczej niż zwykle. Duży wpływ na podejmowanie przez chorego decyzji ma sposób, w jaki przyjmuje informacje. Można rozróżnić dwa rodzaje reakcji. Pacjent może się stać czujny i uważny. Skupia się wówczas na źródle zagrożenia. Jego celem jest szukanie i wykorzystywanie informacji. To dlatego tak ważna jest wtedy rzeczowa, bogata w informacje na temat przyjmowania leku rozmowa. Innym sposobem reagowania jest tłumaczenie i ostrzeganie pacjenta. Mechanizm ten pozwala zniwelować odczucie stresu i polega na unikaniu szczegółowych informacji o zagrożeniu. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku pomóc pacjentowi i poprawić compliance może stosowanie LEKOLEPEK. Dzięki nim choremu łatwiej prawidłowo przyjmować leki. W połączeniu z odpowiednio przeprowadzoną przez farmaceutę rozmową LEKOLEPKI stanowią dla pacjenta istotne wsparcie, przyczyniając się do poprawy compliance.

Dla wielu pacjentów wizyta w aptece jest niemal tak ważna, jak rozmowa z lekarzem. Sytuację tę warto wykorzystać do walki z brakiem compliance wśród pacjentów. Świadomość pacjentów dotycząca regularnego przyjmowania leków to zabezpieczenie dla nich i sposób na pomyślne zakończenie leczenia.